PENERBITAN

Garis Panduan Pengurusan Tatatertib JPJ Malaysia (EDISI 2.0)

Garis Panduan Pengurusan Tatatertib Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia Edisi 2.0 ini merupakan suatu inisiatif dalam membantu serta melancarkan urusan pelaksanaan tindakan tatatertib oleh pihak Urus Setia Lembaga Tatatertib Jabatan terhadap mana-mana pegawai, kakitangan ataupun anggota penguatkuasa di samping ianya turut dijadikan rujukan utama dan menyeluruh oleh Ketua Jabatan semasa menyediakan laporan perlanggaran integriti atau tatatertib untuk dikemukakan kepada pihak Urus Setia Lembaga Tatatertib mengikut tatacara dan peraturan yang berkuat kuasa.

Tags
jpj tatatertib
Sebelum