ARTIKEL PILIHAN KENDERAAN

Penggunaan Semula Nombor Pendaftaran Kenderaan

Selaras dengan pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987, pemilik kenderaan boleh menggunakan semula nombor pendaftaran yang pernah didaftarkan atas kenderaan yang telah dilaporkan hilang atau dicuri.

Borang Guna Semula No. Pendaftaran.

 

Dokumen Yang Diperlukan:

  1. Salinan Borang Permohonan Menggunakan Semula Nombor Pendaftaran Kenderaan Yang Telah Hilang Atau Dicuri [ JPJK13(pind.1.2011)] yang telah lengkap diisi; dan
  2. Salinan laporan Polis berhubung kehilangan kenderaan.

 

Kelulusan untuk menggunakan semula nombor pendaftaran tersebut adalah juga tertakluk kepada pelepasan senarai hitam daripada Polis Diraja Malaysia. Bayaran sebanyak RM200 akan dikenakan semasa nombor pendaftarantersebut didaftarkan ke atas kenderaan baru kelak.

Sebarang pertanyaan berhubung perkara ini boleh dibuat kepada Bahagian Pelesenan Kenderaan, Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia, Aras 3, No.26, Jalan Tun Hussein, Persiaran Perdana, Presint 4, Putrajaya atau hubungi talian T:03-8892 8171  F:03-8881 1154

 

Tags
jpj penggunaan semula nombor pendaftaran kenderaan
Sebelum