ARTIKEL PILIHAN KEJURUTERAAN AUTOMOTIF

Panduan Mengecop Semula Nombor Casis dan Enjin

Garis panduan ini bertujuan untuk menerangkan perkara berkaitan prosedur mengecop semula nombor casis dan enjin ini bagi memastikan pengecopan semula nombor casis dan enjin mematuhi Seksyan 10(3)(a) dan Seksyen 17(1)(b) Akta Pengangkutan Jalan 1987 serta kaedah dan spesifikasi yang telah ditetapkan.

 

Sila rujuk garis panduan berkenaan di lampiran bagi mendapatkan maklumat lanjut.

Sebelum