ARTIKEL PILIHAN PEMANDU

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BLKM 

Garis Panduan ini bertujuan meningkatkan daya upaya sosio ekonomi golongan B40 dan luar bandar. Selain itu, ia memberi kesedaran kepada masyarakat untuk lebih mengutamakan keselamatan jalan raya dan mengatasi masalah tidak memiliki Lesen Memandu Kelas B2 di kalangan masyarakat yang kurang berkemampuan.

Sebelum