ARTIKEL PILIHAN PEMANDU

Kadar Bayaran Urusniaga Lesen Memandu

JENIS LESEN

KADAR BAYARAN WARGANEGARA (RM)

KADAR BAYARAN BUKAN WARGANEGARA (RM)

TEMPOH

LESEN BELAJAR MEMANDU (LDL)

   

1. Kelas A

2.00

-

3/6 bulan

2. Kelas B2 (tunggal)

2.00/4.00

2.00/4.00

3/6 bulan

3. Kelas B/C

20.00/40.00

20.00/40.00

3/6 bulan

4. Kelas D dan lain-lain

30.00/60.00

30.00/60.00

3/6 bulan

LESEN PERCUBAAN (PDL)

   

1. Kelas A/A1

2.00

-

2 tahun

2. Kelas B2 (tunggal)

2.00

120.00

2 tahun

3. Kelas B/C

40.00

120.00

2 tahun

4. Kelas D/DA/F/G/H/I

60.00

120.00

2 tahun

LESEN MEMANDU KOMPETEN (CDL)

   

1. Kelas A/A1

2.00

-

1 tahun

2. Kelas B2 (tunggal)/B/C

20.00

60.00

1 tahun

3. Kelas D/E/F/G/H/I

30.00

60.00

1 tahun

LESEN MEMANDU VOKASIONAL

   

1. Lesen Kenderaan Barang-barang (GDL)/Lesen Kenderaan Perkhidmatan Awam (PSV) atau CON

20.00

-

1 tahun

2. Permit Memandu Antarabangsa (IDP)

150.00

150.00

1 tahun

3. Salinan Lesen Memandu

20.00

20.00

-

4. Cabutan Maklumat Lesen Memandu

10.00

10.00

-

5. Pindaan Maklumat Lesen Memandu

10.00

10.00

-

6. Tambah Kelas Lesen Memandu

5.00

5.00

-

 

Tags
jpj kadar bayaran lesen memandu pelesenan pemandu
Sebelum