ARTIKEL PILIHAN PEMANDU

Permohonan Tempahan Ujian Memandu Bahagian II dan III

Permohonan Tempahan Ujian Memandu Bahagian II dan III (meletak kenderaan / jalan raya ) boleh dikemukakan di mana-mana Pejabat JPJ Negeri dan Pejabat JPJ Cawangan sahaja.

 

Calon-calon mestilah lulus Ujian Undang-undang Bahagian I dan mengemukakan dokumen-dokumen seperti berikut :

 

  1. Kad Pengenalan/Pasport (asal dan salinan).
  2. Kad Penetapan Ujian Memandu (JPJL3 yang lengkap diisi oleh pemohon)
  3. Lesen Belajar Memandu (asal/salinan) yang masih berkuatkuasa
  4. Borang SM4 yang lengkap
  5. Sijil Insurans (bagi golongan OKU, juka perlu)
  6. Surat Kebenaran menggunakan kenderaan daripada pemilik kenderaan (bagi golongan OKU, jika perlu)

 

Bahagian II:

 

  1. Ujian mendaki bukit dan ujian meletak kenderaan.
  2. Bahagian III:
  3. Ujian memandu di jalan raya.
Tags
jpj tempahan ujian memandu bahagian ii dan iii
Sebelum