Engine Change Application

Garis panduan ini dikeluarkan bagi memastikan peraturan tukar enjin bagi sesebuah kenderaan hendaklah dipatuhi . Pengubahsuaian yang dilakukan pada kenderaan hendaklah mengikut Garis Panduan ini dan perlu mengemukakan permohonan ke Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri.

Seksyen (12) Akta Pengangkutan Jalan 1987 telah menetapkan keperluan undang-undang mengenai sebarang pengubahsuaian kepada kenderaan sebelum dan selepas pendaftarannya iaitu Pemeriksaan Kenderaan Motor Dan Pemberian Maklumat Kepada Ketua Pengarah

Sila rujuk garis panduan berkenaan di lampiran bagi mendapatkan maklumat lanjut.

Tags
vehicle-technical-articles engine changed
Previous