Guidelines Advertisement 2022

Guidelines Advertisement 2022

Garis panduan ini bertujuan untuk menerangkan keperluan dan peraturan-peraturan berkaitan mempamerkan dan memasang iklan pada badan kenderaan.Pemasangan iklan perlu mematuhi peraturan-peraturan seperti berikut:

  1. Kaedah 49: Kaedah-kaedah Lalu Lintas Jalan 1959.
  2. Kaedah 79A: Kaedah-kaedahKenderaan Bermotor (Pembinaan dan Penggunaan) 1959.
  3. Kaedah 94: Kaedah-kaedah Kenderaan Bermotor (Pembinaan dan Penggunaan) 1959.
Previous