Guideline For Motorize Canvas

Sistem Penutup Muatan adalah satu mekanisma untuk menutup muatan menggunakan apa-apa jenis / bahan penutup sama ada dari jenis kanvas ataupun penutup tegar. Sistem ini beroperasi dengan dibantu oleh kuasa motor elektrik atau secara mekanikal.

 

Melalui pendekatan mekanisma ini, risiko untuk membawa muatan melebihi had muatan dan muatan yang terkeluar dari badan kenderaan dijangka akan berkurangan bagi mengelakkan berlakunya sebarang kemalangan terhadap penguna jalan raya yang lain.

 

Spesifikasi teknikal ini dikuatkuasakan khusus bagi :

 

  • kenderaan membawa muatan hasil galian bumi dan pertanian
  • Jenis Badan – Dumper Tipper
  • pemasangan sistem penutup muatan secara automatik / mechanized.

 

Sila rujuk garis panduan berkenaan di lampiran bagi mendapatkan maklumat lanjut.

Tags
kejuruteraan automotif
Previous